strona COPAL
strona EUFAR

COPAL w skrócie

Opis projektu [PDF, 31 KiB]

Główne cele [PDF, 50 KiB]

Opis konsorcjum [PDF, 110 KiB]

Zarządzanie projektem [PDF, 920 KiB]

Pakiety zadaniowe [PDF, 34 KiB]

Rejestracja

Osoby zainteresowane projektem COPAL zapraszamy do pozostawienia swoich danych kontaktowych.

Nowości

COPAL na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej MNiSW!

MNiSW opracowało Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej zawierającą 33 projekty w różnych dziedzinach nauki obejmującą większość najważniejszych ośrodków naukowych w kraju. Na liście projektów znalazł się projekt COPAL.

artykuł na stronie MNiSW, lista projektów [PDF, 330 KiB]

Pozytywna rekomendacja MNiSW dla COPAL!

8. kwietnia 2010 r. Interdyscyplinarny Zespół ds. Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej UE MNiSW poinformował o wstępnej pozytywnej rekomenacji projektu COPAL

list z MNiSW [PDF, 37 KiB]

Archiwum nowości

Spotkania

14-16 X 2009 Spotkanie COPAL Governing Board w Rzymie we Włoszech
w spotkaniu stanowisko Polski reprezentowała prof. Hanna Pawlowska
17-18 IX 2009 Spotkanie COPAL Steering Committee w Evorze w Portugalii
w spotkaniu wzięli udział dr Iwona Stachlewska i prof. Szymon Malinowski
18 I 2008 Pierwsze Seminarium COPAL-Polska w Warszawie
w seminarium, poza przedstawicielami polskich placówek naukowych, uczestniczył koordynator generalny projektu COPAL, dr. Jean-Louis Brenguier, jak również reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego