strona COPAL
strona EUFAR

COPAL w skrócie

Opis projektu [PDF, 31 KiB]

Główne cele [PDF, 50 KiB]

Opis konsorcjum [PDF, 110 KiB]

Zarządzanie projektem [PDF, 920 KiB]

Pakiety zadaniowe [PDF, 34 KiB]

Rejestracja

Osoby zainteresowane projektem COPAL zapraszamy do pozostawienia swoich danych kontaktowych.

Nowości

COPAL na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej MNiSW!

MNiSW opracowało Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej zawierającą 33 projekty w różnych dziedzinach nauki obejmującą większość najważniejszych ośrodków naukowych w kraju. Na liście projektów znalazł się projekt COPAL.

artykuł na stronie MNiSW, lista projektów [PDF, 330 KiB]

Pozytywna rekomendacja MNiSW dla COPAL!

8. kwietnia 2010 r. Interdyscyplinarny Zespół ds. Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej UE MNiSW poinformował o wstępnej pozytywnej rekomenacji projektu COPAL

list z MNiSW [PDF, 37 KiB]

Archiwum nowości

Nowy Samolot Badawczy dla Europy!

COPAL (COmmunity heavy-PAyload Long endurance Instrumented Aircraft for Tropospheric Research in Environmental and Geo-Sciences) jest projektem realizowanym w ramach 7-go Programu Ramowego UE (Capacities Specific Programme Research Infrastructures). Czas realizacji projektu: listopad 2007 - październik 2011.

COPAL wpisuje się w plany rozwoju dużych europejskich infrastruktur badawczych, które znajdują się na Mapie Drogowej ESFRI.

Celem programu COPAL jest przygotowanie struktur do zakupu, oprzyrządowania i wykorzystania nowego europejskiego samolotu pomiarowego o dużym zasięgu lotu i dużym udźwigu, pozwalającego na prowadzenie multi-instrumentalnych badań o unikalnym zasięgu przestrzenno-czasowym w dziedzinie Nauk o Ziemi i Środowisku.

Nowy samolot stanie się elementem dopełniającym, funkcjonującą w Europie, sieć oprzyrządowanych samolotów pomiarowych EUFAR.

Polska ma szansę zostać w przyszłości współwłaścicielem nowego europejskiego samolotu badawczego.

Polskim partnerem w projekcie COPAL jest Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a koordynatorem delegowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do uczestniczenia w pracach projektu jest prof. Hanna Pawłowska.